Správa súborov cookie

Pri prezeraní našej webovej stránky môžu byť informácie o navigácii vášho zariadenia zaznamenané v súboroch s názvom „Cookies“, s výhradou možností, ktoré ste vyjadrili a ktoré môžete kedykoľvek zmeniť.

Čo je súbor cookie?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú nainštalované v počítači alebo zariadení pri návšteve našich webových stránok.

Účel cookies
Súbory cookie používame na zefektívnenie návštev a nákupov na našich stránkach. Súbory cookie nám tiež umožňujú zlepšiť navigáciu na našich stránkach a pochopiť vaše správanie pri prehliadaní.

Naše používanie cookies
Používame cookies pre:

– Zapamätajte si predvoľby prehliadania, ako je jazyk, veľkosť písma, rozloženie stránky alebo obľúbené farby. Všetko vám umožní rýchlejšie a jednoduchšie prehľadávať naše stránky.

– Zhromažďujte analytické informácie, napríklad aby ste spočítali počet návštevníkov na našich webových stránkach a určili, ktoré stránky našich stránok najčastejšie navštevujete. Používame analytické údaje, ktoré zhromažďujeme na účely marketingu a plánovania zdrojov.

– Určite, či sa naši návštevníci ľahko prispôsobia zmenám, ktoré môžeme urobiť na našich webových stránkach.

Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie
Súbory cookie nám pomáhajú zhromažďovať informácie o tom, ako používate našu webovú stránku, ale neuchovávame žiadne informácie, ktoré by vás osobne identifikovali v našich údajoch cookie. Zaznamenávame iba jedinečné ID relácie, ktoré nám pomôže nájsť profil používateľa a vaše preferencie pri vašej ďalšej návšteve.

Typy súborov cookie
– Súbory cookies: Súbory tohto typu sú dočasne uložené vo vašom počítači alebo zariadení počas relácie prehliadania. Na konci relácie prehliadania sa z počítača alebo zariadenia vymažú.

– Trvalé cookies: cookies tohto typu zostávajú vo vašom počítači dlhšie. Trvalé cookies nám pomáhajú rozpoznať vás, keď potrebujeme vedieť, kto ste pre viac ako jednu reláciu prehliadania.

Správa súborov cookie
Menu väčšiny prehliadačov má možnosť spravovať súbory cookie nastavením alebo konfiguráciou nastavení súborov cookie. Vo všeobecnosti vám prehliadač ponúka možnosť:

– zobrazenie súborov cookie;

– povoliť súbory cookie;

– vypnúť všetky cookies, alebo iba špecifické cookies;

– pri zatvorení prehliadača vypnite všetky cookies;

– blokovať súbory cookie;

– byť informovaný, keď dostanete cookie.

Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete zablokovať naše súbory cookie, väčšina funkcií tejto stránky bude zakázaná (vrátane registrácie, komentovania a iných interakcií) a ovplyvní sa aj vaše prehliadanie. Ak nastavíte možnosti prehliadača na vymazanie všetkých súborov cookie, pri prehliadači sa predvoľby prehliadania vymažú.

Upozorňujeme, že ak ste nenastavili nastavenia prehliadača na odmietnutie súborov cookie, náš systém vydá súbory cookie hneď, ako navštívite niektorú z našich stránok.

Konfigurácia navigačného softvéru
Užívateľ môže nakonfigurovať svoj prehliadačový softvér tak, aby boli Cookies uložené v termináli, alebo naopak boli odmietnuté, buď systematicky alebo podľa ich emitenta. Užívateľ môže tiež nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby sa mu čas od času navrhovalo prijatie alebo odmietnutie Cookies, skôr než bude Cookie pravdepodobne zaregistrovaný v jeho termináli.

Pre správu Cookies a voľby užívateľa je konfigurácia každého prehliadača odlišná. Je to popísané v ponuke pomocníka prehliadača, ktorá vám ukáže, ako zmeniť želania cookies:

Pre Internet Explorer ™:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

Pre Safari ™:

https://support.apple.com/kb/ph21411,

Pre Chrome ™:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,

Pre Firefox ™:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

Pre Opera ™:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Ďalšie informácie o cookies
Viac informácií o cookies nájdete na stránke CNIL:

http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/