InnoTrans 2018

SIRAIL bol prítomný v InnoTrans 2018

18. september 2018 – Berlín (De)

SIFER 2019

SIRAIL na SIFER 2019 Skupina Sirail bola prítomná na 11. medzinárodnej výstave železničného priemyslu, od 26. do 28. marca 2019 v Lille Grand Palais, Francúzsko.