SIRAIL na SIFER 2019

Skupina Sirail bola prítomná na 11. medzinárodnej výstave železničného priemyslu, od 26. do 28. marca 2019 v Lille Grand Palais, Francúzsko.