Kvalita na SIRAIL

– ISO 9001 2008

– IRIS – Medzinárodná norma pre železničný priemysel